Salgsbetingelser

 Salgsbetingelser

Hoppestrikk.no er en nettbutikk for salg av strikkeoppskrifter i PDF format.

Oppskriftene er kun til privat bruk og skal ikke kopieres, videreselges eller deles på annen måte.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1.Partene

Selger er Hoppestrikk.no v/Silje Halleraker, betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Kontaktinfo:

E-post; hoppestrikk@outlook.com

Organisasjonsnummer; 919 310 936

  1. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

  1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

  1. Salgs og leveringsbetingelser

Når kunden gjennomfører et kjøp av oppskrift hos selger vil kunden etter kort tid motta en ordrebekreftelse på mail. Denne vil inneholde en link til PDF-fil med oppskrift. Det anbefales å laste ned og lagre PDF-filen(e).

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  1. Angrerett

Det er kunden som er ansvarlig for å legge riktig produkt i handlekurven når kjøp gjennomføres. Kunden har ikke angrerett på PDF-filer kjøpt fra selger.

  1. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene, heve avtalen og/eller kreve kjøpesummen tilbake fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Varen sende kjøper direkte etter betaling. Det kan en sjelden gang forekomme forsinkelser med opplastning, og kjøper bes da kontakte selger. Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Det opplyses om at manglede softwear oppdateringer, manglede plass i mail eller mobilenhet samt registrering av uriktig email adresse kan også forsinke varen.

  1. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en feil/mangel ved oppskriften må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Enkelte av de eldste PDF oppskriftene inneholder ikke mål som over-vidde og full lengde. Mål i oppskrifter til barn er vanlig i 2020, men var ikke like vanlig noen år tilbake. Om oppskriften ikke inneholder mål, vil dette komme frem i butikkens beskrivelse av varen. Uteblitte mål ses ikke på som grunn til reklamasjon. Det er derimot mulig å sende forespørsel om designer kan hjelpe med utregning av mål.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve kjøpesummen tilbake fra selgeren. Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Det anses ikke som feil eller mangel om oppskriften kjøpes i feil språk. Kjøper har selv ansvar å se til at oppskriften stemmer til eget bruk.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan kreve mangler eller feil i oppskriften rettet. Retting og omlevering skal foretas innen rimelig tid. Dette blir da gjort via mail.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

  1. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 7 og 8. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på

telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.